Onze school

Waar staat onze school voor

Christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school. Daarom willen wij een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke tradities. We worden mens in verbondenheid met anderen, de wereld en onszelf.

School als gemeenschap en organisatie

Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directeur. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

1 Ouders

Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren). We streven daarom naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school.

2 Schoolbestuur

Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school.

3 Externe begeleiders

Deze ondersteunen, vormen en helpen ons bij onze professionalisering.

4 Lokale gemeenschap

Hier geven we gestalte aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.