Onze visie

Opvoedingsproject

Schoolreglement

SCHOOLREGLEMENT 2023-2024 (website)

Elk kind telt

Degelijke en samenhangende inhoud

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

We brengen kinderen in contact met alle componenten van de ontwikkeling. Dit door in te zetten op zowel sociaalgebonden als cultuurgebonden doelen. 

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden. We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren, kunnen plaatsen en toepassen. Met zin voor leren en zin voor leven. 

Breed zorgaanbod

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.

Onze brede zorg heeft twee dimensies. Ten eerste hebben we aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten daarbij op onze tweede dimensie van ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met alle betrokken actoren: ouders, verzorgers, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra.