Opvang

Op school

Voorschoolse opvang

7.30 uur - 8.15 uur : €1 per kind per dag

8.15 uur - 8.30 uur : gratis

Naschoolse opvang

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur : €1 per kind per begonnen half uur
Kinderen van de wijkschool betalen vanaf 16.30 uur

Woensdag tot 13.00 uur : gratis

Bij laattijdig ophalen

Na 18.00 uur en 13.00 uur op woensdag : €5 extra per kind per begonnen kwartier, onmiddellijk te betalen

Studie

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er een half uur studie aangeboden . Tijdens de studie kunnen de kinderen vanaf het derde leerjaar zelfstandig aan hun huistaken werken. Deze studie is betalend

Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht op het secretariaat. 


Opvang buiten school

Sport en opleiding vzw 

Sport en opleiding organiseert op onze school drie mogelijke activiteiten voor de leerlingen:

Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht op de website van Sport en Opleiding: https://www.sportenopleiding.be/inschrijving#/acttype/1?placeId=58.

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) - Kamp Kwadraat

Op woensdagnamiddag, na 13.00 uur, voorzien wij op school géén opvang meer. U kan hiervoor wel terecht bij IBO.

Het IBO is een erkend opvanginitiatief van Kind & Gezin. Bij het IBO kunnen kinderen ravotten op:

De begeleiders organiseren leuke en gevarieerde activiteiten met respect en aandacht voor elk kind. Spelenderwijs ontdekken, proeven en uitleven, daar streeft het IBO naar, zodat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.